Skip to content

National

Font Metrics

Reference: Improved font fallbacks

National Book

ascender      = 1029
descender     = -268
lineGap       = 0
unitsPerEm    = 1000
xAvgCharWidth = 485

Computing @font-face properties

Formulas:

size-adjust = avgCharacterWidth of web font / avgCharacterWidth of fallback font
ascent-override = web font ascent / (web font UPM * size-adjust)
descent-override = web font descent / (web font UPM * size-adjust)
line-gap-override = web font line-gap / (web font UPM * size-adjust)
AvgCharWidth:

- National: 486.27619048 / 1000 = 486.27619048
- Arial: 1187.92380952 / 2048 = 580.0409226172
- Roboto: 1153.44761905 / 2048 = 563.2068452393
Arial
size-adjust = 0.83834811
ascent-override = 1029 / (1000 * 0.83834811)
descent-override = 268 / (1000 * 0.83834811)
line-gap-override = 0 / (1000 * 0.83834811)
Roboto
size-adjust = 0.86340605
ascent-override = 1029 / (1000 * 0.86340605)
descent-override = 268 / (1000 * 0.86340605)
line-gap-override = 0 / (1000 * 0.86340605)